POINT smart

Illustration: Bygg-lösningar

POINT smart Hydraulik

POINT smart Hydraulik är en komplett CAD applikation för framställning och redovisning av Hydraulikinstallationer. Programmet riktar sig i första hand mot hydraulikkonsulter, hydraulikkonstruktörer, hydraulikinstallatörer samt mot personer som kommer i kontakt med konstruktions- och allmän schemaritning för hydraulik- eller pneumatiksystem. Alla funktioner är överskadligt upplagda i logiska och lätthanterliga verktygsfällt och programmet innehåller alla funktioner som behövs för att framgångsrikt
framställa hydraulikhandlingar.

•    Ledningar

Typ av ledning, dimension

•    Redigering av ledningar
med korsanslutningar, korsning utan anslutning, korsning med överhopp, runda böjar

•    Installationssymboler
symboler är ritade enligt ISO 1219-1:2006:

Grundsymboler för uppbyggnad av egna symboler
Företagsspecifika symboler för mobila och industriella applikationer
Standardsymboler för förbrukare, ventiler och tillbehör

•    Attributhantering och redigering
Värde, placering, höjd, vinkel, mm

Hydraulikkalkylator
Är ett hjälpmedel för beräkningar av flertal hydraulikkomponenter. Det finns ett antal färdiga beräkningsmoduler för cylinder, pump, motor, ackumulator, ledning och strypning.

POINT smart Hydraulik innehåller även en hel del andra smarta funktioner som kompletterar branschfunktioner och gör programmet till ett fulländat projektering och redovisnings hjälpmedel. Eftersom hydraulik installation förekommer både i fastigheter och i konstruktioner har programmet ritfunktioner för bygglayout och konstruktion.

Layout
Programmat har en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av layoutdelen med fem basfunktioner:
Väggar, väggöppningar, dörrar, fönster, isolering

Konstruktion
Programmat har en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av konstruktions-delen med fem basfunktioner:
Stålprofiler, plåtprofiler, skruvar, ingjutningslittera, svetsmarkeringar

Littrering och mängdning
Symboler/objekt i alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter tex.:
Kalkyl, specifikation , teknisk specifikation , beskrivning, litteraförteckning , artikelförteckning, beteckningsförteckning

Övriga funktioner
Utöver ovannämnda funktioner finns flertal kompletterings- och hjälpfunktioner som: format/skala, revideringar.
Pilar, programinställningar, manual/hjälpfil, ritningsinställningar, mm.

Systemkrav
POINT smart Hydraulik fungerar tillsammans med AutoCAD och AutoCAD LT på Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, 32- eller 64-bitars.

Här nedan finner du ett antal användbara länkar