POINT smart

Illustration: Bygg-lösningar

 POINT smart Ark+

POINT smart Ark+ är flaggskeppet bland smartprodukterna. Programmet innehåller alla delar som erfordras för en framgångsrik byggprojekteringsprocess i ett enda verktyg.

Programmet består bland annat av:

Layoutdelen innehåller verktyg för hantering av parametriska definitioner av väggar, pelare, dörrar, fönster, trappor, med flera. Samtliga definitioner lagras i interna databaser och kan kopieras, redigeras och mängdas. Alla stomkomplement kan ritas antingen i 2D eller i 3D.

Situationsplaner har verktyg för ritande av gränser/linjer, ytmarkeringar samt byggnader i 2D eller 3D.

Uppställningar och fasader används för att skapa/definiera dörruppställningar och fönsteruppställningar, som sparas i databaser för framtida användning.

Konstruktion innehåller verktyg för hantering av parametriska definitioner av bland annat pålfundament, balkar och stålprofiler, bjälklag, tak i flertal typer, takstolar, skruvar, plåtprofiler och svetsmarkeringar.

Symbolhantering innehåller flertal färdiga symbolbibliotek från tidigare POINT program som POINT light BYGG, 3D inredning från POINT 5, brand och utrymning, konstruktion, mm.

Brand, utrymning och kontrollritningar med symboler enligt SS-2875 och ISO 6790 samt fem olika mallar för kontrollritningar med tillhörande symboler som väggar, trappor, brandmaterial, brandlarm, skyltar och ljus, första hjälpen, skyddsutrustning, gas och el, mm.

Littrering och mängdning som hanterar styckemängdning, areamängdning och utsättningsdata. Man kan generera flertal rapporter som kalkyl, specifikation, litteratur- förteckning, beskrivning, area-förteckning, area-beskrivning, area-kalkyl, mm.

Utöver ovannämnda funktioner finns flertal kompletterings- och hjälpfunktioner som format/skala, systemnät/modulnät, revideringar, pilar, programinställningar, manual/hjälpfil, ritningsinställningar, mm.

Systemkrav
POINT smart Ark+ fungerar tillsammans med AutoCAD och AutoCAD LT på Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, 32- eller 64-bitars.

 ark-bild1  ark-bild2  ark-bild3

Här nedan finner du ett antal användbara länkar